Získejte prostředky na podporu cestovního ruchu

obrazek.jpg

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační výzvu zaměřenou na podporu cestovního ruchu v regionech. V jejím rámci jsou připraveny celkem dva dotační tituly, přičemž celková podpora dosahuje výše až 150 milionů korun.

Program si klade za cíl rozvoj turisticky atraktivních míst a zkvalitnění tamější infrastruktury. Prostředky jsou určeny pro lokace, které jsou již v současné době vytíženy, stejně jako pro nové projekty a destinace. Pro efektivnější rozdělení financí je výzva rozdělena na nadregionální a regionální projekty.

1) Podpora nadregionálních aktivit

Jak již z názvu vyplývá, základním předpokladem pro získání dotace je realizace projektu na území minimálně dvou krajů. Žadatelem může být podnikatelský subjekt, PO či FO, který provozuje geopark. Z projektů může být podpořeno například sjednocení značení běžeckých tratí v horských oblastech, vybavenost cyklostezek, informační panely, monitoring návštěvnosti a další.

2) Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury

I v tomto případě může být žadatelem podnikající PO či FO. Příklady podporovaných oblastí jsou stejné jako v případě prvního titulu, dále můžeme jmenovat například úpravy běžeckých a lyžařských tratí, zřízení doprovodné infrastruktury jako jsou rozhledny, odpočívadla, bezbariérové přístupy a další. Vyňata je naopak podpora ubytovacích a stravovacích zařízení, výstavba či rekonstrukce lanovek, vleků či zařízení pro technické zasněžování.

Dotaci lze získat až do výše 50 % způsobilých výdajů, přičemž se počítá s maximální celkovou výší výdajů 10 milionů korun v prvním a 5 milionů korun v druhém případě. Dotace musí být vyčerpána do konce roku 2018 a projekt vyřešen do prosince 2019.

Získejte dotaci pro váš projekt

Pokud vás možnost získání dotace zaujala, věnujte zvýšenou pozornost termínu podání žádosti, který končí již 12. 1. 2018 v 12:00. Pokud byste termín nestihli, je možné počkat na případnou další výzvu. Specialisté z MIDA Consulting vám s monitorováním termínů rádi pomohou a v případě zájmu s vámi sestaví úspěšný projekt.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 120 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

scroll to top